ČEZ – Elektrárna Dětmarovice

Elektrárna Dětmarovice byla postavena v letech 1972–1976 a svým aktuálním výkonem 600 MW je největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje a současně největším černouhelným zdrojem na území České republiky.

Nachází se u Ostravy, v těsné blízkosti polských hranic a hned vedle hlavní železniční tratě Bohumín–Žilina. Elektrárna původně patřila do svazku Ostravsko-karvinských elektráren, od roku 1990 je samostatnou organizační jednotkou a od roku 2013 samostatnou akciovou společností.

Elektrárna ročně vyrobí okolo 2 TWh elektrické energie a více než 650 TJ tepla, které se dodává do Orlové, Bohumína a od roku 2018 i do skleníků pro pěstování zeleniny v Dolní Lutyni.

Elektrárna spaluje černé uhlí s průměrnou výhřevností 22 MJ/kg a obsahem síry pod 1 %. Používá se uhlí z Ostravsko-karvinské pánve, ale i z dalších těžebních lokalit. V EDĚ jsou instalovány 3 výrobní bloky, každý o elektrickém výkonu 200 MW. Výkon těchto bloků je distribuován do okolních rozvoden velmi vysokého napětí. Průměrná denní spotřeba paliva na jeden blok je cca 1600 tun uhlí, což představuje cca 32 železničních vagonů.

Kde nás najdete?

Dětmarovice 1202 735 71, 1202 Dětmarovice