Armáda spásy v České republice, z.s.

Armáda spásy v Moravskoslezském kraji poskytuje pomoc lidem v tíživé životní situaci.

Jsme tady pro osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby závislé na návykových látkách.

Poskytujeme pomocnou ruku také dětem a mládeži, rodinám s dětmi v tíživé situaci, nebo osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Působíme v devíti městech Moravskoslezského kraje, ale také v dalších částech republiky.

Posláním služeb Armády spásy je naplňovat sociální, zdravotní a duchovní potřeby lidí, kteří zažívají ohrožení, osamělost, nemoc, zdravotní postižení, sociální vyloučení a jsou jinak potřební.

Nabízíme několik možností pomoci lidem, kteří se z různých příčin ocitli bez domova, v extrémní sociální situaci a nejsou schopni tuto situaci sami bez cizí pomoci řešit.

Služby následné péče nabízejí možnost těm, kteří se rozhodli bojovat se závislostmi na alkoholu a gamblingu a potřebují podporu na cestě k trvalé abstinenci.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – jedná se o zařízení, která poskytují prostor pro děti převážně od 6 – 26 let, které se dostaly do nejrůznějších problémů.

Armáda spásy v České republice řadu let úspěšně bojuje s problematikou bezdomovectví. Během této práce byla v posledních letech identifikována rostoucí potřeba přizpůsobené zdravotní péče pro osoby bez domova.

Armáda spásy zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací a dohod o provedení práce. Tyto činnosti vykonávají v rámci AS jak nezaměstnaní z řad klientů sociálních služeb, tak z řad široké veřejnosti.

Povolání u této společnosti

Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách
Všeobecná zdravotní sestra
Technické pozice
Odborné pozice

Kde nás najdete?

Oblastní ředitelství Moravskoslezkého kraje, Palackého 741/25, 702 00 Ostrava 1