Prohlášení o přístupnosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek na doméně www.infoprokarieru.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky na doméně: www.infoprokarieru.cz

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti: Na webu www.infoprokarieru.cz jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové formě.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • OpenDocument (ODT, ODS, ODP) – formáty je možno zobrazit v programovém produktu OpenOffice, který je volně šiřitelný.
  • DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče Word Viewer 2003Excel Viewer 2003PowerPoint Viewer 2003.
  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně dostupných textových editorů.
  • ZIP, RAR – komprimované dokumenty. Dekomprimaci obsahu je možno provést libovolným programovým nástrojem určeným pro dekomprimaci.

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:
Není splněn požadavek na minimální kontrast u barevných odkazů a grafických prvků, které jsou v barvách jednotného vizuálního stylu projektu. Při problémech s přístupností těchto částí webu je možné se obrátit na kontaktní e-mail info@mspakt.cz.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 15. 6. 2022. Poslední aktualizaci jsme provedli 13. 12. 2022

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MV ČR k tomuto zákonu.

Co dělat, pokud nemáte přístup k částem tohoto webu

Pokud potřebujete obsah v alternativním formátu, kontaktujte tým, který se o tento webový obsah stará. Pokud jej na dané stránce nenaleznete, kontaktujte webmastera (e‑mail: info@mspakt.cz), který vám tvůrce obsahu sdělí.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Neustále pracujeme na tom, abychom web udělali přístupný všem. Pomozte nám jej zlepšit i vy. Pokud narazíte na jakýkoli problém ohledně přístupnosti těchto webových stránek, neváhejte nás kontaktovat na e‑mailu: info@mspakt.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21
e‑mail: pristupnost@mvcr.cz