Kariérové poradenství

Rozvoj kariérního poradenství

Podpora kariérním poradcům zahrnuje úvodní vzdělávací program a následnou metodickou podporu při realizaci jejich aktivit na škole.

Úvodní vzdělávání nabízí základní ukotvení v tématu a klade důraz na praktickou aplikaci poznatků. Účastníci se seznamují se třemi rovinami kariérového poradenství – sebezkušeností v kariérovém poradenství, individuální a skupinovou prací s žáky. Kariérní poradci sestavují vlastní plán poradenských aktivit na konkrétní ZŠ.

Navazující metodická podpora spočívá v dalším společném setkávání za účelem sdílení zkušeností z procesu naplňování plánů aktivit na zapojených školách, dále vzájemného informování o novinkách v oblasti a hledání možností dalšího rozvoje spolupráce. Kariérní poradci mají zároveň možnost kontaktovat přímo garanty témat s dotazy a využívat dalších možností podpory na webových stránkách.