Centrum psychologické pomoci

Pomáháme ohroženým dětem a jejich biologickým a také náhradním rodičům. Na základě uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče doprovázíme pěstounské rodiny. Pomáháme lidem, kterým se nedaří v osobním, partnerském nebo rodinném životě, v mezilidských vztazích, v zaměstnání.

Centrum psychologické pomoci je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Působíme prostřednictvím pracovišť v oblasti celého Moravskoslezského kraje.

V současné době nabízíme a poskytujeme služby ve třech hlavních oblastech:

  • Odborné sociální poradenství v oblasti rodinných a partnerských vztahů.
  • Náhradní rodinná péče a sociálně právní ochrana dětí.
  • Telefonická krizová pomoc

Obrátit se na nás můžete, když se nacházíte v tíživé a nepříjemné situaci, kterou se Vám nedaří řešit přechodně vlastními silami, a chcete ji změnit nebo řešit. Přijít k nám můžete samostatně, s partnerem, manželem, dalšími členy rodiny. Naším klientem může být také dítě, péči a pozornost mu pak věnujeme přiměřeně jeho věku, komunikačním schopnostem a rozumové vyspělosti.

Na základě pověření krajského úřadu MSK realizujeme odborné posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči včetně přípravy žadatelů na přijetí dítěte do rodiny.

Pomáháme formou telefonické krizové pomoci lidem, kteří vnímají svou situaci jako obtížnou, cítí se v ohrožení života, v bezvýchodné situaci a nedokáži ji změnit vlastními silami.


Seznam spolupracujících škol

Povolání u této společnosti

Psycholog/psycholožka
Sociální pracovník/ce

Kde nás najdete?

Hornická 2806, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz