Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Naším posláním je zabezpečit poskytování kvalitní podpory a pomoci lidem při zvládání obtížných životních situací.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou v roce 2012 jako nástupce organizace statutárního města Ostrava z roku 2001.

Má zkušenosti s dlouholetým poskytováním služeb zaměřených na osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené, jednotlivce, páry i rodiny, děti, dospělé i seniory.

Jim poskytuje registrované sociální služby pobytové, ambulantní i terénní dle zákona o sociálních službách – azylové domy, domy na půl cesty, krizovou pomoc, sociální poradenství, pečovatelskou službu a sociálně aktivizační služby, jež jsou v základní krajské síti.

 

Dále poskytuje činnosti sociálně – právní ochrany dětí dle příslušného zákona, a to doprovázení pěstounů, poradenství ohroženým dětem a rodinám, cochemský model, program sekundární prevence a volnočasové kluby pro děti a mládež. Orientuje se též v dluhovém či kariérovém poradenství.

Své činnosti poskytuje na základě jednoletých i víceletých projektů financovaných na obecní, krajské a národní úrovni i přes evropské sociální fondy či nadace. Prezentuje se na webových stránkách, sociálních sítích, v jednotlivých zařízeních, na dnech obcí, dnech sociálních služeb, při dnech otevřených dveří či jiných veřejných akcích, kterých se účastní, nebo které pořádá s podporou sesterských organizací.

Sesterskými společnostmi jsou Sociální akademie BN, z.ú. a Edugram Academy, s.r.o., s akcemi a vzděláváním pro sociální pracovníky, manažery, pěstouny i veřejnost.

Je partnerem města Ostrava v rámci komunitního plánování, sociálního začleňování a týmů prevence kriminality.

Spolupracuje s příslušnými OSPOD, školskými zařízeními, soudy, dalšími NNO a jinými subjekty (lékaři, policie, ad.).

Obdobně působí již i na Opavsku, Hlučínsku, Novojičínsku, Frýdecko-Místecku, Karvinsku a Odersku.Povolání u této společnosti

Pracovník v sociálních službách
Sociální pracovník
Psycholog
Administrativní pracovník
Ekonomický pracovník
Manažer

Kde nás najdete?

Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava