JRK Česká republika

Pomáháme obcím a městům optimalizovat odpadové hospodářství. Hledáme cesty ke snižování množství směsného komunálního odpadu a jeho skládkování.

JRK Česká republika

Naše JRK PARTNERSTVÍ zaštiťuje komplexní přístup k odpadům včetně předcházení jejich vzniku a zvyšování míry třídění prostřednictvím dlouhodobé spolupráce, inovativních řešení a produktů, které dodáváme. Jedná se o dlouhodobou spolupráci , která stojí na třech pilířích:

  • PODPORA/PORADENSTVÍ,
  • PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ,
  • ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ TŘÍDĚNÍ.

A zahrnuje různá řešení, od evidenčního systému ECONIT, přes vzdělávání občanů a marketingové kampaně až po dodavatelskou činnost.

Povolání u této společnosti

Regionální manažer

Kde nás najdete?

Brandlova 9, 702 00 Ostrava, Česká republika