Úřad městského obvodu Poruba

Výkon přenesené působnosti státní správy a samosprávy na území městského obvodu Poruba. Městský obvod Poruba je jedním z 23 městských obvodů statutárního města Ostravy. Rozkládá se v jeho severozápadní části a je se svými téměř 70 tisíci obyvateli jeho druhým nejlidnatějším obvodem. Z původní zemědělské obce se Poruba stala moderním urbanistickým celkem, složeným z původní zástavby Poruby-vsi a osmi postupně budovaných stavebních obvodů. Za její centrum je považována 1,6 kilometrů dlouhá Hlavní třída, vystavěná v architektonickém stylu sorely.

Úřad městského obvodu Poruba

Návštěvníky láká Poruba nejen architekturou, mezi jejíž největší skvosty patří vstupní brána do Poruby nazvaná Oblouk či soubor obytných domů Věžičky, ale také volnočasovými atrakcemi v podobě největšího letního koupaliště ve střední Evropě či moderním zimním stadionem.

Poruba je obvodem bez velkého průmyslu, tedy s minimálně znečištěným ovzduším. Její rozvoj vytváří zázemí pro podnikání a výrobní činnost řady firem, které se soustřeďují především v průmyslové zóně Areál nad Porubkou.Povolání u této společnosti

Koordinační, projektový a programový pracovník
Rozpočtář, ekonom
Referent obecného stavebního úřadu
Tajemnice
Právník
Místostarosta

Kde nás najdete?

Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava - Poruba