Trocha teorie

Teoretická východiska

Dopady digitalizace na trh práce v ČR a EU

Tato studie podává ucelený pohled na předpokládané budoucí změny na pracovním trhu v souladu s budoucími trendy v oblasti digitalizace a zrychleným tempem automatizace v souvislosti se změnami na poli aplikovaných digitálních technologií.1 Analýza kvantifikuje izolované kreačně-destrukční dynamické procesy v rámci digitalizace a její redistribuční dopady. Studie se zabývá strukturou destrukce i kreace konkrétních profesních míst, jejich rozložením na českém pracovním trhu a dopady na příjmovou strukturu a regionální rozložení v ČR i v EU.

Dopady Digitalizace Na Trh Práce ČR A EU

Průvodce budoucností – Jak firmy ve střední a východní Evropě přistupují k digitální revoluci

Digitální transformace není žádný pomíjivý trend. Je to změna paradigmatu, která od základu převrací styl podnikání i to, jak společnosti udržují krok s konkurencí a komunikují se svými zákazníky. Týká se všech oborů a otázkou není, zda dojde k narušení zavedených pravidel, ale kdy a jak to proběhne.

Průvodce budoucností

Národní iniciatíva Průmysl 4.0

Nová průmyslová revoluce, Průmysl 4.0 … Tyto pojmy začínají hýbat světem. Současná potřeba komplexních řešení, která přesahují možnosti jednoho výrobního oboru nebo procesu, vyvolává změny a pohyby, jaké dosud neměly obdoby. Automatizace, robotizace, digitali zace … Nechci se pouštět do výčtu všech činností, které aktuálně přetvářejí průmysl a vše s tím spojené – od výzkumu až po spotřebu – do formy takových řešení, v nichž každý, byť sebemenší prvek, má své místo a sám „umí“ fungovat soběstačně a ku prospěchu celku. To vše, a nejen to, je součástí „Průmyslu 4.0“.

Národní Iniciativa Průmysl 40

Průmysl 4.0

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2019 v ČR i ve světě

Průzkum společnosti Deloitte Globální trendy v oblasti lidského kapitálu 2019 na základě odpovědí téměř 10 000 respondentů ze 119 zemí odkrývá deset nejvýznamnějších trendů, které budou formovat oblast HR v nadcházejícím období. Již v loňském roce se trendy v oblasti lidského kapitálu formovaly kolem témat souvisejících se společensky odpovědnou organizací. Tedy organizací, jejímž posláním je nejen vytvářet zisk, ale také brát ohled na životní prostředí a společnost – ať už jsou to zaměstnanci, zákazníci nebo celé komunity, v nichž působí. V České republice se letos do průzkumu zapojilo 106 byznys a HR lídrů ze širokého spektra odvětví. 84 % českých respondentů se domnívá, že společenská témata mají dopad i na jejich organizaci a až 93 % si uvědomuje, že jejich veřejné vystupování na poli společenských otázek může mít pozitivní dopad na nábor a retenci zaměstnanců.

Trendy V Oblasti Lidského Kapitálu v ČR i ve Světě