Trocha teorie

Teoretická východiska

Trendy v oblasti lidského kapitálu v České a Slovenské republice 2023

I když je turbulentní pandemické období již za námi, zdá se, že doba významných změn v pracovním a businessovém prostředí pokračuje. Definice náplně práce už neodráží skutečné činnosti, které zaměstnanec vykonává. Pracoviště není jen jedna konkrétní místnost. Rozhodovací pravomoci už nemusí náležet pouze managementu. Technologie neslouží jen jako nástroj k nahrazení lidské práce. To jsou jen některé ze závěrů, které vyplynuly z našeho aktuálního průzkumu, v němž každoročně zjišťujeme trendy, na které by se měly firmy v oblasti lidského kapitálu a HR připravit.

Publikace zde.

 

Budoucnost českého pracovního trhu: Co čeká český pracovní trh a zaměstnance z pohledu upskillingu, reskillingu a celkové produktivity

Česká ekonomika, s výjimkou roku 2020, rostla v posledních letech v rozmezí 3-6 % meziročně. Další růst HDP bude kromě současné vysoké inflace brzdit zejména nedostatek efektivní pracovní síly (zjednodušeně kombinace faktoru vzdělání/kvalifikace a hrubého množství práce). Kromě již přítomného nedostatku pracovníků, který se bude nadále zvyšovat vlivem demografického vývoje, dojde k výrazné proměně struktury pracovního trhu: některé pozice zaniknou a nové se objeví.

Publikace zde.

 

Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030

Strategický rámec byl vytvořen na základě analýzy vývoje trhu práce v období posledních deseti let tak, aby byla vystižena reakce trhu práce na celé období střednědobého ekonomického cyklu. Zároveň byly při jeho tvorbě reflektovány nové trendy – stárnutí populace a potenciální dopady fenoménu Společnost 4.0. Strategický rámec je rámcovým strategickým dokumentem. Vytyčuje základní pilíře směřování politiky zaměstnanosti ve 20. letech 21. století a rámcová opatření, kterými bude dosaženo vytčených cílů. Konkrétní opatření budou vymezena v implementačních akčních plánech.

Publikace zde.

 

The Future of Jobs Report 2023

The Future of Jobs Report 2023 explores how jobs and skills will evolve over the next five years. This fourth edition of the series continues the analysis of employer expectations to provide new insights on how socio-economic and technology trends will shape the workplace of the future.

Publikace zde.