Nástroje

Webová aplikace Můj život po škole

Webová aplikace vznikla v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání (OKAP) a klíčové aktivity K7 „Propojení kariérového poradenství ve školách s trhem práce“. Cílem aplikace je poskytnout žákům základních a středních škol přehledné informace o jednotlivých povoláních a seznámit je s náklady souvisejícími s životem. Je určená také pedagogům a výchovným poradcům, kterým poskytuje aktuální informace z oblasti trhu práce a možný výstup a doporučení kariérového poradenství.

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ, žáci SŠ, pedagogové a výchovní poradci na ZŠ a SŠ
Časová náročnost: cca 30 minut

Webová aplikace: Můj život po škole

Manuál: Manuál Můj život po škole

Pracovní list : Volba povolání

Souhrnná prezentace o trhu práce

Úvodní prezentace našeho vzdělávání, ve které si účastnící osvojí obecné principy fungování trhu práce z teoretického pohledu. Účastníci by měli být schopni získávat a v rámci kariérního informování dále předávat aktuální informace a trendy o trzích práce. Pochopení principů, trendů a výhledů trhů práce. Účastník získá měkké a tvrdé kompetence pro kariérní informování z oblasti trhů práce.

Prezentace: Kariérové Poradenství Trh Práce.pdf

Užitečné weby

MS PAKT Zdroj cenných informací o moravskoslezském trhu práce.
Infoabsolvent Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce. Informační systém ISA+ nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.
Atlas školství Atlas Školství je jedinou stránkou, kterou potřebujete pro vyhledání základní školy, střední školy, vysoké školy, jazykové školy, nebo vyšší odborné školy. Školy můžete vyhledat dle měst a zaměření, forem studia a mnohých dalších kriterií.
Trexima Informační systém o průměrném výdělku (ISPV).
Národní soustava povolání Národní soustava povolání, 2 461 popsaných povolání a jejich specializací.
Portál MPSV Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí.
Úřad práce
Český statistický úřad