Knihovna

Webovky & ostatní online zdroje

Kariéroví poradci, koučové, lektoři a další nadšenci CZ & SK Aktivní Facebooková skupina pro kariérové poradce
Zeptej se kariérového poradce Na bezplatném webináři Zeptej se kariérového poradce odpovídáme na otázky, které vás trápí, zejména z oblastí: hledání práce, změna práce a změna oboru, CV, LinkedIn a další formy sebeprezentace, vzdělávání a získávání nových zkušeností či odměňování, praxe kariérového poradce – jak začít, kde se vzdělávat, jak pracovat.
Podcast Po HRstech Rozhovory o HR, businessu, osobním rozvoji a mnohém dalším vede se zajímavými hosty Zuzana Krajča, HR Partner společnosti Pluxee.
Podcast Pay Gap Pay Gap je podcast Šárky Homfray a Lucie Václavkové o ženách v práci. Diskutujeme řadu fenoménu, se kterými se v pracovním životě setkáme, jako jsou rozdíly v odměňování, skleněný strop nebo slaďování soukromého a profesního života.
Kariérní newsletter Lucie Václavkové V Kariérním newsletteru posílám kariérní novinky, tipy, inspiraci, příběhy a info o tom, co chystám nového.
Kariérko Kariérní platforma pro studenty.
MS PAKT Zdroj cenných informací o moravskoslezském trhu práce.
Muj život po škole Cílem aplikace je poskytnout žákům základních a středních škol přehledné informace o jednotlivých povoláních a seznámit je s náklady souvisejícími s životem. Je určená také pedagogům a výchovným poradcům, kterým poskytuje aktuální informace z oblasti trhu práce a možný výstup a doporučení kariérového poradenství.
Cestu k zaměstnání V této aplikaci zjistíš, jak probíhá hledání práce. Tvým úkolem si bude vybrat postavu a najít jí zaměstnání. Postupně zjistíš, jak si vytvořit životopis, zažiješ pracovní pohovor, a když vše klapne, zkusíš si i podepsat pracovní smlouvu.
Mensa Najdete zde hádanky, testy a hlavolamy, které můžete zařadit do svých kurzů jako icebreakery nebo jako součást tématu.
Euroguidance Evropská síť pro podporu poradenství – knihy, metodiky, akce.
Emiero Na jakou práci se hodíš? Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.
Čo robím Zajímavé a přínosné informace lze vyhledat na slovenském webu Čo robím. Jsou na něm dostupná videa objasňující jednotlivá povolání, top 10 profesí pro 21. století aj. I když text je ve slovenštině, lze mnohé informace použít i v českém kontextu.
Edukee Informace o profesích v atraktivním zpracování, hledejte podle oboru nebo podle názvu profese a zjistěte, jak vypadá pracovní den nebo jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých povolání.
Kým čím být Elerning zdarma primárně pro studenty ŠS, kteří stojí před výběrem VŠ, kurz však zvládnou i starší žáci ZŠ.

Karty

Karty stavy Karty vnímáme jako užitečný nástroj pro práci s klienty všech věkových kategorií, různého založení a také pro klienty s různými typy zakázek. Karty STAVY využívají všem lidem přirozené a vlastní procesy imaginace a projekce a mohou tak výrazně pomoci rozvinout proces spolupráce.
Karty motivace, potřeby a hodnoty Karty Moje kariéra: Motivace, potřeby a hodnoty jsou kreativní pomůckou pro oblast kariérového poradenství a koučování. Jsou určeny pro práci s dospívajícími a dospělými. Využijí je především kariérní poradci, psychologové, výchovní poradci, pedagogové, sociální pracovníci, koučové a to jak individuálně, tak při práci se skupinou (školní třída, skupinový poradenský program).
Karty moře emocí Karty emocí jsou užitečnou pomůckou s širokými možnostmi využití. Lidé obvykle interpretují pocity, emoce a své psychické stavy rozdílně a také je rozdílně vyjadřují. Někdy může být obtížné naše pocity vyjádřit a pojmenovat, karty emocí komunikaci usnadní. Kresby na kartičkách MOŘE EMOCÍ umožňují vyjádřit pocity beze slov, případně ta správná slova pomáhají hledat.
Karty světem hodnot Hodnoty (motivátory, potřeby) představují to, čeho si opravdu vážíme a významně ovlivňují naše rozhodování a jednání. Odkazují na to, co je podle nás v životě nebo práci dobré, správné, důležité.  Při práci s klienty můžete použít pouze stranu s názvem a obrázkem, který pomáhá danou hodnotu asociovat a nechat klienta definovat si hodnotu po svém. Nebo můžete využít stranu s textem a nechat klienty diskutovat nad „obsahem“ hodnoty a definici doplnit. Záleží opět jen a jen na Vás.
Motivační karty Jedná se o sadu karet zaměřenou na problematiku motivace. Na 41 kartách jsou uvedeny jednotlivé „motivátory“, charakteristiky práce nebo hodnoty, které mohou být motivující v různých povoláních pro různé jednotlivce. Souvisí také s pracovní spokojeností.
Pracovní karty Jedná se o „Sadu jednoduchých karet, na nichž jsou uvedeny názvy 58 povolání. Na kartičce není konkrétní povolání nijak ilustrováno, aby nedocházelo k ovlivnění skrze to, jak je daná profese vyobrazena.
Kiwi karty Kiwi Karty jsou určeny ke zvýšení povědomí žáků o světě práce. Karty mohou pomoct žákům se zamyšlením nad jejich vlastními zájmy a silnými stránkami a jejich využitím v budoucnu.

Doporučená literatura

Průvodce kariérou pro školy Jedná se o praktický nástroj, který představuje hlavní teorie kariérového poradenství, nové přístupy, cvičení a aktivity použitelné pro kariérové poradenství na školách. Hlavním cílem je poskytnout učiteli nebo poradci praktickou příručku s podrobně popsanými cvičeními a aktivitami, s teoretickým rámcem a očekávanými výsledky. Cílem je nabídnout průvodce krok za krokem procesem kariérového poradenství s materiály, které budou snadno použitelné ve třídě a se skupinami žáků.
Kariérní poradenství Práce, a tedy i povolání, je nedílnou součástí nás všech. Povolání nás ovlivňuje dokonce natolik, že podle něj hodnotíme svou spokojenost s vlastním životem, životním stylem či způsobem trávení volného času. Odborníci odhadují, že jen asi 18 % lidí má zaměstnání, které jim umožňuje uspokojující realizaci. Proč tedy nezvýšit zmíněné procento a nezlepšit současný stav právě pomocí kariérního poradenství? Vždyť právě volba povolání patří k nejvýznamnějším rozhodnutím v životě člověka a někdy může být i natolik náročná, že vyžaduje pomoc specialisty. Co vše takové kariérní poradenství obnáší a jak může pomoci při těžkém rozhodování, to se dozvíte v knize předního oborníka doc. PhDr. Štefana Vendela, CSc.
Sociodynamické poradenství-konstruktivistická perspektiva Sociodynamické poradenství přináší respektující přístup k lidem jako myslícím a aktivně jednajícím bytostem, kteří mají schopnosti a přání konstruovat svůj život a jeho význam. Jeho myšlenky, které vycházejí z poradenské praxe i akademické zkušenosti, a za něž získal řadu ocenění, se rozšířily nejen v Kanadě, kde působil, ale i v řadě dalších zemí.

Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. století
Evropská kontaktní skupina připravila metodický materiál pro poradce, kteří pracují přímo s klienty, na úřadech práce, na školách, v neziskových organizacích či v privátní praxi. Čtenáři zde naleznou přehled kariérových teorií v kostce spolu s historickými souvislostmi, které vývoj kariérového poradenství ovlivnily. Mají také možnost nahlédnout do „lektorské kuchyně“ autorů a inspirovat se aktivitami, které v poradenské práci využívají. Publikace je rozdělená do tří částí. První část (Milníky kariérového poradenství) zasazuje jednotlivé kariérové teorie do historického kontextu. Ve druhé části (Kariérové poradenství v 21. století) se autoři věnují proměnám společnosti na počátku 21. století a možným scénářům budoucího vývoje. V závěrečné části (Co mi pomůže v mojí poradenské praxi) najdete zamyšlení nad tím, jaké kompetence by měli mít poradci a co by jim mohlo práci s klienty usnadnit.
Multikulturní poradenství-teoretické základy a osvědčené postupy v Evropě Publikace má dvojí funkci. Na prvním místě je to příručka pro poradce, kteří pracují s klienty z řad imigrantů a hledají podrobné informace a názory k teoriím, metodám a osvědčeným postupům multikulturního poradenství. Dále je určena instruktorům poradců, kteří mohou obsah a cvičení z příručky zapracovat do svých výcviko – vých programů k rozvíjení multikulturní citlivosti a dovedností účastníků kurzů.
Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace (pro skupinová školení) Tato příručka o metodách profesní orientace je určena poradcům pro volbu vzdělání a povolání, kteří poskytují poradenství nebo skupinová školení. Obsahuje ověřené metody z databáze poradenských metod v Rakouské veřejné službě zaměstnanosti (viz www.forschungsnetzwerk.at), zpracované institutem abif a zveřejněné rovněž ve formě příruček.
Vyrovnávame šance Príručka na podporu študijnej a profesijnej orientácie sociálne znevýhodnených žiakov.
Pro jaké povolání se hodím? Kniha je určena mladým lidem, kteří procházejí důležitým a složitým životním obdobím, kdy mají dospět k rozhodnutí, jaké povolání si zvolí, a která střední, případně vyšší odborná škola jim k dosažení vytouženého cíle napomůže.
Ukaž, co děláš! Ukaž, co děláš! cupuje destruktivní mýtus o osamělém géniovi. Ukazuje umělcům a tvůrcům všeho druhu, spisovatelům i tvůrčím podnikatelům, jak se zapojit do nového prostředí sdíleného talentu. Je o tom, jak pomoci druhým, aby nás našli, o tom, že můžeme být doslova objeveni, je o využívání internetu místo ztrácení času networkingem.
Ve svém živlu Všichni se rodíme s ohromnými přirozenými schopnostmi, ovšem čím déle jsme na světě, tím více jich ztratíme. Příliš mnoho z nás nikdy nevyužije svých skutečných schopností, a nevíme proto, co všechno bychom mohli dokázat. Abychom ze sebe i z druhých dostali to nejlepší, musíme najít svou vášeň, probudit svůj talent – musíme se vrhnout do svého živlu. Ken Robinson nabízí širší pohled na lidské schopnosti a kreativitu a na prospěch, který nám všem přináší, když lépe využíváme svého nadání a zálib.